Wie helpen wij?

Wij helpen asielzoekers en vluchtelingen in nood. Voordat wij iemand kunnen helpen, vindt er een intakegesprek plaats waarbij wordt gekeken of een vluchteling aan de voorwaarden voldoet om gast bij ons te worden

Naast eerste levensbehoeften hebben uitgeprocedeerden vaak ook behoefte aan medische en psychische hulp. Migranten van buiten de Europese Unie zonder verblijfsvergunning kunnen geen ziektekostenverzekering afsluiten, maar hebben wel recht op alle medische noodzakelijke zorg, ook als zij dit niet kunnen betalen. Medisch noodzakelijke zorg is alle zorg volgens gangbare professionele richtlijnen – dus niet alleen voor acute of levensbedreigende aandoeningen. Enkele zaken worden echter niet vergoed, zoals bijvoorbeeld tandheelkundige zorg voor patiënten van 18 jaar en ouder en medicijnen die niet onder het basispakket vallen. Bovendien geldt voor recepten een vaste eigen bijdrage, waarvoor in Nijmegen aparte afspraken zijn gemaakt.