Wat doen wij?

Stichting Gast helpt asielzoekers in een schrijnende situatie in Nijmegen en omgeving. Gast probeert een rustpunt te bieden en een basis te leggen voor nieuw perspectief, binnen Nederland of erbuiten. Dit doen we door het verschaffen van basale levensbehoeften en door het bieden van maatschappelijke, medische en juridische bijstand. Daarnaast bieden de medewerkers van Stichting Gast een luisterend oor aan mensen in een kwetsbare situatie.

Stichting Gast begeleidt een aantal gasten. Dit zijn mensen die na hun eerste asielprocedure een afwijzing hebben gekregen en op straat zijn gezet door de Nederlandse overheid, maar die juridisch gezien nog perspectief hebben op een verblijfsvergunning. We worden hierbij geadviseerd door juristen van Vluchtelingenwerk Oost Gelderland.

Naast deze eerste levensbehoeften hebben uitgeprocedeerden vaak behoefte aan medische en psychische hulp. Migranten van buiten de Europese Unie zonder verblijfsvergunning kunnen geen ziektekostenverzekering afsluiten. Ze hebben echter wel recht op alle medische noodzakelijke zorg, ook als zij dit niet kunnen betalen. Medisch noodzakelijke zorg is alle zorg volgens gangbare professionele richtlijnen – dus niet alleen voor acute of levensbedreigende aandoeningen. Enkele zaken worden echter niet vergoed, zoals bijvoorbeeld tandheelkundige zorg voor patiënten van 18 jaar en ouder en medicijnen die niet in het basispakket zitten. Bovendien geldt voor recepten een vaste eigen bijdrage, waarvoor in Nijmegen aparte afspraken met een apotheek zijn gemaakt. In zulke gevallen proberen wij de kosten te betalen.