Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan – januari 2019


Stichting Gast biedt uitgeprocedeerde asielzoekers in de knel, die een binding met Nijmegen hebben, ondersteuning in de vorm van juridische en medische hulp en in een aantal gevallen ook onderdak en leefgeld. Tevens biedt zij asielzoekers in de knel ook de mogelijkheid om Nederlands te leren, een netwerk op te bouwen en aan een toekomst te werken onder meer door het volgen van een opleiding en/of stage.
Het betreft in principe asielzoekers, die geen ondersteuning van de overheid of elders ontvangen.

Het beleid van stichting Gast is er in hoofdlijnen op gericht om dit werk mogelijk te maken door :
A   Zoveel mogelijk te werken met vrijwilligers, waarbij vrijwillig niet vrijblijvend is;

B   Te werken aan het opbouwen van en het onderhouden van een professionele organisatie;

C   Financieel te steunen op donateurs, kerkelijke en maatschappelijke instellingen en fondsen;

D   Samen te werken met collega-organisaties, de gemeente Nijmegen en andere betrokken instellingen;

E   De publieke opinie en politieke partijen op gemeentelijk en hoger niveau te beïnvloeden

Uitgangspunten bij het bieden van ondersteuning aan asielzoekers zijn :

  1. De helpende hand van Stichting Gast is afhankelijk van de situatie van de vluchteling
  2. De hulp aan de vluchteling is tijdelijk
  3. We stellen als belangrijke eis aan een gast dat hij of zij naar vermogen werkt aan perspectief op een menswaardig bestaan
  4. We stellen duidelijke randvoorwaarden bij onze hulp
  5. De hulp en de verwachtingen aan de gast worden vastgelegd in een persoonlijk Plan van Aanpak.