Over Gast

Stichting Gast helpt asielzoekers in nood in Nijmegen en omgeving. Dit zijn mensen die zijn uitgeprocedeerd maar om tal van redenen niet terug kunnen naar hun land van herkomst. Mensen ontvluchten hun land met een reden. Ze vluchten omdat ze hun leven niet zeker zijn, niet terug kunnen of durven.

Gast helpt, in afwachting van een nieuwe procedure. In veel gevallen krijgen deze mensen alsnog een status. In sommige gevallen zit een toekomst in Nederland er echt niet in en keren ze alsnog terug naar hun land van herkomst.

Wie zijn onze cliënten? Enkele praktijkvoorbeelden: een echtpaar op leeftijd dat om gezondheidsredenen niet uitgezet kon worden, maar ook geen recht meer had op opvang en dus op straat werd gezet. In afwachting van vervolgstappen hebben ze bij ons tot rust kunnen komen en zich kunnen voorbereiden op een toekomst elders. Ons streven is, deze mensen hun waardigheid weer terug te geven en een omgeving te bieden waarin ze kunnen werken aan een toekomst, in Nederland of in hun land van herkomst.

Wie zijn wij?

Wie helpen wij?

Wat doen wij?

Ons Bestuur

Vertrouwenspersoon

ANBI status

Financiële gegevens